Archeologisch Informatie Centrum Castricum

Natuurlijke Vegetaties

Het project omvat 550 m2 daktuin met een Heemvegetatie. Het doel is het creëren van een Nollenlandschap met de bijbehorende inheemse, kruidenrijke begroeiing. Nollen ontstonden in de Waddenzee. Een Nol is een aaneenstuiving van zand welke geleidelijk met helm en andere planten of struikvormers werd begroeid. Nollen zijn zeker 1000 jaar oud en herbergen een zeer interessante flora. Voor het Nollenlandschap en voor het ontwikkelen van een stabiele vegetatie zijn grassen essentieel. Ze voorkomen voor een groot deel het gevaar dat de grond gaat verstuiven.
Met het juiste advies, een geschikte aanleg en het juiste beheer heeft Binder de oorspronkelijke, natuurlijke begroeiing – en indirect het bijbehorende dierenleven- teruggebracht.
Al in het eerste groeiseizoen gaf de ingezaaide vegetatie een kleurrijk en natuurlijk beeld en een grote variëteit aan planten- en diersoorten. Deze biodiversiteit zal zich in de toekomst verder gaan ontwikkelen.

Heem-partner: Binder Groenprojecten
Project: Archeologisch Informatie Centrum, Castricum
Opdrachtgever: BKS-Infra
Doel van het project: een Nollenlandschap met de bijbehorende inheemse, kruidenrijke begroeiing.
Oppervlakte: 550 m2
Datum van aanleg november 2014

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”