Advies natuurlijke bermen Park Lingezegen – De Linten

Natuurtechnisch Advies

In opdracht van het projectbureau Park Lingezegen heeft de Koninklijke Ginkel Groep in samenwerking met Heem advies uitgebracht over het realiseren van natuurlijke kruidenbermen in het parkonderdeel De Linten van Park Lingezegen. Dit parkonderdeel ligt op grond van de gemeente Lingewaard en de gemeente Overbetuwe.
Aanleiding voor het onderzoek was het belangrijke ontwerpthema Landschap, beleving en gebruik. Onderdeel van dit thema is het verbreden van de bermen van de oostwest lopende wegen en het realiseren van gebiedseigen, kruidenrijke vegetaties. De Ginkel Groep en Heem hebben hierbij advies gegeven voor het op duurzame wijze inrichten, begeleiden en in stand houden van een gebiedseigen vegetatie.

Opdrachtgever: Projectbureau Park Lingezegen
Datum uitvoer: 2012

 

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”