Project

Advies natuurlijke bermen Park Lingezegen – De Linten

Foto's van dit project:

In opdracht van het projectbureau Park Lingezegen heeft de Koninklijke Ginkel Groep in samenwerking met Heem advies uitgebracht over het realiseren van natuurlijke kruidenbermen in het parkonderdeel De Linten van Park Lingezegen. Dit parkonderdeel ligt op grond van de gemeente Lingewaard en de gemeente Overbetuwe.
Aanleiding voor het onderzoek was het belangrijke ontwerpthema Landschap, beleving en gebruik. Onderdeel van dit thema is het verbreden van de bermen van de oostwest lopende wegen en het realiseren van gebiedseigen, kruidenrijke vegetaties. De Ginkel Groep en Heem hebben hierbij advies gegeven voor het op duurzame wijze inrichten, begeleiden en in stand houden van een gebiedseigen vegetatie.

Opdrachtgever: Projectbureau Park Lingezegen
Datum uitvoer: 2012