Voormalige vuilstortplaats Mook

Natuurlijke Vegetaties

In 2003 is de voormalige vuilstortplaats aan de Groesbekerweg afgedekt met een drainagemat op een zeer dichte laag. In de omgeving van de vijftien meter hoge uitkijktoren van de scouting is de voormalige stortplaats afgedekt met vette grond (circa 10 % van het oppervlak) en de rest van het terrein is afgedekt met zandgrond. Door derden is het terrein verder geprofileerd en zaaiklaar gemaakt. Het zaaimengsel is afgestemd op een rijk bloeiende vegetatie. Factoren die hierbij van invloed waren: het afwijkende bodemprofiel, extensief beheer en de grote hoogteverschillen. Het terrein heeft door de inrichting en gunstige ligging een rijke fauna. Zowel bij aanleg als beheer zijn dit belangrijke aandachtspunten.

Heem-partner: Jonkers hoveniers.
Project: voormalige vuilstort Mook
Opdrachtgever: Bodemzorg Limburg (voorheen Nazorg Limburg)
Doel van het project: een zo bloemrijke vegetatie
Oppervlakte: 460 are.
Datum van aanleg: oktober 2003

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”