18 september 2017

2

Op 12 oktober 2017 organiseren we mee met het mini-symposium ‘Natuurbeheer en Natuurontwikkeling; Nieuwe stedelijke natuur’ van Regelink Ecologie & Landschap, in samenwerking met Binder Groenprojecten, Bras Fijnaart en Hoek Hoveniers bij het Wellant College in Gouda. U bent daarvoor van harte uitgenodigd!

Stad en natuur. Waar ze vroeger een tegenstelling leken, is het tegenwoordig steeds vanzelfsprekender deze twee woorden in één adem te noemen. Dier- en plantensoorten weten de weg naar de stad te vinden. En niet alleen voor de flora en fauna is een natuurlijkere stad beter, ook op de mens heeft een groene omgeving een positieve uitwerking. Groen binnen de gemeentegrenzen krijgt daardoor steeds meer aandacht en wordt natuurlijker ingericht en beheerd.

‘Natuurbeheer en Natuurontwikkeling – Nieuwe Stedelijke Natuur’

Op 12 oktober 2017 organiseren we daarom het mini-symposium ‘Natuurbeheer en Natuurontwikkeling – Nieuwe stedelijke natuur’. Tijdens het mini-symposium inspireren we u graag om niet alleen stedelijk groen  natuurlijker te onderhouden, maar ook nieuwe stedelijke natuur aan te leggen. Vier sprekers nemen u, aan de hand van inspirerende voorbeelden, mee de stedelijke natuur in. Het belooft een interessante en inspirerende middag te worden voor iedereen die zich bezig houdt met stedelijk groen en ruimtelijke ordening.

Green Deal 1.000 Ha. Nieuwe Stedelijke Natuur

Dit mini-symposium wil u ook inspireren om deel te nemen aan de Green Deal 1.000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur, waar Heem ambassadeur van is. Deze Green Deal heeft als doelstelling om eind 2018 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur te realiseren. De Green Deal is een initiatief van De Vlinderstichting, Regelink Ecologie & Landschap, de VHG, VNG en NL Greenlabel en wordt ondersteund door de ministeries van EZ en I&M.

Programma

Station Hofplein: Natuurlijke vegetaties in de stad
Rob Luyk, Binder Groenprojecten & Emile van Rinsum, Rotterdams Milieucentrum

Tiny Forest, de grote mogelijkheden van kleine bossen
Daan Bleichrot, IVN

Groene kansen op bedrijventerreinen
Mattijs van Dalen, NLGreenlabel

Natuur rond de stad
Maurice Kruk, Natuurmonumenten

Algemene informatie

  • Datum: 12-10-2017
  • Tijdstip: Inloop: 15:00 uur, start symposium: 15:30 uur
  • Locatie: Wellant College Gouda, Ronsseweg 555, 2803 ZK Gouda
  • Kosten: Deelname is kosteloos
  • Dagvoorzitter: Johannes Regelink

Opgeven kan via de website van Regelink Ecologie & Landschap

Dit mini-symposium wordt georganiseerd samen met:

 

 

Delen:

Landelijke dekking van partners