Natuurlijke tuinen

Naast de openbare ruimte zijn tuinen, klein en groot, zeer geschikt voor het toepassen van inheemse kruidenvegetaties. Er zijn prachtige voorbeelden van stadstuinen met inheemse beplantingen, zelfs in Amsterdam waar ook Jac. P. Thijsse in zijn achtertuin observeerde en experimenteerde met inheemse planten. Zijn wens was dan ook de natuur in de stad dicht bij de mensen te brengen. Zo schrijft hij in 1941 al dat hij droomt van een plantsoen waar het publiek, oud en jong, onwetend en ingewijd, het hele jaar door gemakkelijk getuige kan zijn van wat er in de loop van de seizoenen gebeurt op het gebied van onze inheemse planten- en dierenwereld. In de eigen tuin kun je dit ook ervaren en met behulp van de rapporten uit de Heem monitoringsapplicatie o.a. leren welke planten zijn ingezaaid, en welke spontaan zijn opgekomen.

Toepassing op landgoederen en in parken

Bij parken en landgoederen is er vaak een cultuurhistorische context waar je met inheemse planten op in kan spelen. Voorbeelden hiervan zijn parken en landgoederen met een prachtige stinzenflora in het voorjaar. Ook herbergen dergelijke parken en landgoederen naast de flora vaak een bijzondere fauna.
Om met al deze aspecten rekening te houden, en vaak zelfs te faciliteren, werkt Heem samen met een viertal ecologische bureaus aangesloten bij het Natuurpro-netwerk die expertise hebben op al deze vlakken.

In parken kan een Heemvegetatie een belangrijke rol vervullen als schuilplaats en voedselbron voor insecten, amfibieƫn en kleine zoogdieren. Daarnaast geeft een natuurlijke vegetatie een park een extra dimensie in het beeld en de manier waarop het beleefd wordt. Uiteraard is het belangrijk dat de lokale beheerders de kennis hebben (of ontwikkelen) voor de instandhouding van de vegetatie. Ook kan het beheer uitgevoerd worden door een professionele partij met verstand van zaken.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact met ons op.

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners