Heem houdt zich bezig met het kweken en toepassen van inheemse kruiden. Ons werkveld ligt voornamelijk in de openbare ruimte: daar waar mensen wonen en werken.
Maar waarom zou je kiezen voor een inheemse begroeiing? Wat zijn eigenlijk de voordelen daarvan?

In de eerste plaats is er het landschappelijke voordeel: de herkenbaarheid. De toepassing van veelal dezelfde, gecultiveerde beplanting heeft de afgelopen decennia met name in het openbaar groen een monotoon opgeleverd. Deze beplanting past meestal niet bij het gevoel dat deze omgeving bij ons oproept. Een stad en een streek zouden herkenbaar moeten zijn aan de begroeiing.

Maar er is ook een groot voordeel te behalen ten aanzien van de biodiversiteit.
Het spreekt voor zich dat elk landschapstype met zijn bijbehorende inheemse begroeiing ook een eigen fauna herbergt.

Kijken we bijvoorbeeld op detailniveau naar de groep insecten, dan is het logisch dat in de berm langs een fietspad op de heide heel andere soorten leven dan langs een fietspad op een rivierdijk. Om over het fietspad in de stad, waarover u naar uw werk fietst, nog maar niet te spreken. Als we dus iets willen doen aan de terugloop van insecten, is het niet alleen zaak om voor inheemse (Nederlandse) soorten te kiezen, maar ons ook af te vragen welke specifieke soorten er in een bepaald gebied thuishoren.

Ook het stedelijk groen kunnen we weer een streekeigen karakter geven. Door de potentieel natuurlijke vegetatie als uitgangspunt te nemen, de bodemsamenstelling in kaart te brengen en autochtoon zaadmateriaal te gebruiken, kan ook in de stad een begroeiing gecreƫerd worden die recht doet aan de eigenheid van de omgeving. Met een uitgekiende samenstelling van soorten is het mogelijk om vegetaties aan te leggen die zowel voor de beleving als voor het ecologisch systeem een grote waarde hebben.

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners