Heem in de openbare ruimte

Ons werkveld ligt voornamelijk in de openbare ruimte: daar waar mensen wonen en werken. Maar waarom zou je kiezen voor een inheemse begroeiing? Wat zijn eigenlijk de voordelen daarvan?
In zijn algemeenheid levert dit een bijdrage aan het behoud en herstel van de biodiversiteit. Verder wordt de herkenbaarheid van het (stedelijk) landschap versterkt of teruggebracht. Met name als een mengsel is samengesteld op basis van soorten die thuishoren in het gebied van een project ontstaat er weer een streekeigen karakter in zowel stad als het buitengebied. De toepassing van veelal dezelfde, gecultiveerde beplanting heeft de afgelopen decennia met name in het openbaar groen een monotoon opgeleverd. Deze beplanting past meestal niet bij het gevoel dat deze omgeving bij ons oproept. Een stad of streek zou herkenbaar moeten zijn aan de begroeiing en de fauna die daar op aangetrokken wordt.

De lokale biodiversiteit

Het spreekt voor zich dat elk landschapstype met zijn bijbehorende inheemse begroeiing ook een eigen fauna herbergt. Kijken we bijvoorbeeld op detailniveau naar de groep insecten, dan is het logisch dat in de berm langs een fietspad op de heide heel andere soorten leven dan langs een fietspad op een rivierdijk. Om over het fietspad in de stad nog maar niet te spreken. Als we dus iets willen doen aan de terugloop van insecten, is het niet alleen zaak om voor inheemse (Nederlandse) soorten te kiezen, maar ons ook af te vragen welke specifieke soorten er in een bepaald gebied thuishoren.
Daarnaast kijkt Heem altijd naar het grotere plaatje, dus naar méér dan alleen inheemse kruidenvegetaties. De aanwezigheid van verschillende vegetatiestructuren (zoals struiken en bomen) in combinatie met kruiden levert de natuur meer op. Daarom voeren we graag een kansenanalyse uit voor opdrachtgevers om in een gebied locaties te identificeren die het herstel van de biodiversiteit het meest ten goede komen. Zo komen we tot specifiek plannen voor lokale openbare ruimten!

Natuur in de stad

Het is een mooie ambitie om steden weer een streekeigen karakter te geven. Toch kan dat een uitdaging zijn, bijvoorbeeld omdat de grondsoort in veel steden afwijkt van het omliggende gebied. Het Urbane floradistrict kan hier in uitkomst bieden. Steden zijn dermate beïnvloed door menselijk handelen dat dit tot de aanwezigheid van een specifiek soort flora heeft geleid. Het uitgangspunt is hier nog altijd inheems, autochtoon plantmateriaal. Verder is het aanbrengen van faunavoorzieningen zoals nestkasten en leembulten voor wilde bijen een mooie bijkomstigheid.

Wilt u meer weten over de invulling van het groen in uw openbare ruimte? Neem dan contact met ons op.

 

 

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners