Waarom een natuurvriendelijke oever?

Als waterrijk land bestaat een groot deel van onze flora uit moeras- en oeverplanten. Deze geven in de zomer – mits goed beheerd – weelderige, bloemenrijke begroeiingen. Soorten als grote kattenstaart, moerasspirea, grote wederik en wilde bertram kunnen een bont kleurenpalet opleveren. Door de grote hoeveelheid harde oevers in Nederland hebben veel van deze planten geen kans om zich te vestigen. Daarom zijn er in het landschap geleidelijke, natuurlijke overgangen van land naar water nodig. Deze overgangszones hebben veel variatie in micro-omstandigheden en kunnen daarom een grote diversiteit aan plantaardige en dierlijke soorten faciliteren. Door goed onderzoek, ontwerp en beheer kan een natuurvriendelijke oever een belangrijke ecologische functie vervullen. Mits er voldoende ruimte is zijn er mogelijkheden voor de stad en het buitengebied.

Oevermengsel en beheer

Bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever stelt Heem een op maat gemaakt oevermengsel samen. Dit is een samenstelling van moeras- en oeversoorten die kenmerkend zijn voor het gebied waar de oever zich bevindt. In samenwerking met de ecologisch adviesbureaus die aangesloten zijn bij het netwerk Natuurpro wordt ingezoomd op het gebied om potentiële ecologische bijzonderheden te identificeren.

Voor een langdurige instandhouding van een ingezaaide natuurvriendelijke oever is beheer van groot belang. Op plaatsen waar niet of minder secuur beheerd wordt, verruigen de oevers of ontstaan er monotone rietvegetaties. De samenwerking tussen onze hovenier- en ecologisch adviesbureau partners zorgt er voor dat er een passend beheerschema wordt opgesteld die past bij de aanwezige oevervegetatie.

Wilt u meer weten over een natuurvriendelijke oever bij u in de buurt? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners