Overgangen van land naar water zijn zeer interessant en garanderen een grote diversiteit aan plantaardige en dierlijke soorten.
Als waterrijk land bestaat een groot deel van onze flora uit moeras- en oeverplanten.
Deze geven in de zomer – mits goed beheerd – weelderige, bloemenrijke begroeiingen. Soorten als grote kattenstaart, moerasspirea, grote wederik en wilde bertram kunnen een bont kleurenpalet opleveren. Maar op plaatsen waar niet of minder secuur beheerd wordt, verruigen de oevers of ontstaan er monotone rietvegetaties.
Heem heeft zich altijd ingezet voor bloemenrijke oevers. Een groot deel van ons assortiment bestaat dan ook uit moeras- en oeversoorten. Samen met onze partners hebben we veel expertise in huis om deze te beheren.

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners