Biodiversiteit op bedrijfsterreinen

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijventerreinen een belangrijke rol kunnen spelen bij het herstel en behoud van de biodiversiteit. Deze gebieden beslaan in Nederland een totaal oppervlak van 863 km2, ofwel 1/6 van het gehele bebouwde gebied. Veel bedrijventerreinen worden momenteel nog gekenmerkt door een hoge mate van verstening. Toch grenst een aanzienlijk deel van deze terreinen aan al bestaande natuur. Daardoor hebben ze de capaciteit om als een verbindingszone te fungeren tussen natuur en bebouwd gebied.

Het is verstandig om de doelstelling, mogelijkheden van het terrein en de verbindingen tussen het terrein en natuurgebieden (of de stedelijke groenstructuur) in kaart te brengen. Om de biodiversiteit te verhogen is het gebruik van gebiedseigen, inheemse soorten het meest effectief. Zo vind je op een inheemse zomereik bijvoorbeeld 450 insectensoorten, terwijl je op een Amerikaanse eik slechts 13 soorten vindt. Het toepassen van geschikte inheemse flora in een gebied vraagt echter om deskundigheid. Er kunnen namelijk grote regionale verschillen zijn voor de succesvolle toepassing van een inheemse soort per district. Onze Heem partners kunnen u ondersteunen bij het maken van geschikte keuzes en het creëren van een bedrijventerrein vol met duurzame ecologische relaties. Neem biodiversiteit dus mee in de ontwerpfase van een herstructurering of nieuwe terreinontwikkeling. Hier liggen niet alleen mogelijkheden op de begane grond, maar ook daken en gevels zijn geschikt voor biodiverse vierkante meters. Zo maken we een aangenamere omgeving voor dier en mens.

Bijkomende effecten

De vergroening van bedrijfsterreinen heeft niet alleen een positief effect op de biodiversiteit. Er zijn tegelijkertijd ook voordelen te behalen in het kader van klimaatadaptatie en een verbetering van arbeidsomstandigheden. Vergroening heeft bijvoorbeeld een bewezen verkoelende werking, vermindert wateroverlast en verhoogt de esthetische waarde van een gebied. Ook op deze thema’s beschikken onze partners over kennis en kunde voor de ontwikkeling van een robuust en duurzaam bedrijventerrein. In 2022 heeft de Rijksoverheid het belang van groene, klimaatadaptieve bedrijfsterrein erkend en 26 miljoen euro gereserveerd voor de vergroening van deze gebieden middels het programma Werklandschappen van de toekomst.

Kennisbron en voorbeelden

Sylvan verrijkt bedrijfstuin met inheemse bloemenpracht

 

Voormalig Vliegveld Valkenburg (Katwijk): stap voor stap richting natuurvriendelijke woonwijk Valkenhorst

 

Bloemen en bier

Koning opent nieuw duurzaam distributiecentrum wehkamp.nl

 

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners