Bij het inzaaien van bloemrijke akkerranden wordt helaas veel gewerkt met uitheemse, éénjarige soorten. Deze dragen slechts gering bij aan de biodiversiteit. Daarnaast moet voor éénjarige
bloemen de grond jaarlijks als een akker worden bewerkt, waardoor de voortplantings- en overwinteringsplekken van veel insecten worden vernietigd. Populaties van veel insectensoorten en bestuivers worden gedurende meerdere jaren opgebouwd. Ze hebben de bodem hard nodig om te kunnen overwinteren en zich voort te planten.
De huidige, éénjarige akkerranden leveren dan ook nauwelijks duurzame ecosystemen op. Bovendien kunnen uitheemse soorten op lange termijn schadelijk zijn omdat ze zich als invasieve exoot ontplooien.

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek, of
download onze informatie akkerranden informatieblad

 

Landelijke dekking van partners