Soet op Suyt te Helmond

Tijdelijke Natuur

Samen met GEM Suytkade heeft het Knooppunt Bouwen met Groen en Van Helvoirt Groenprojecten ‘Soet op Suyt’ gerealiseerd. ‘Voedsel en groen’ voor mens en dier is het centrale thema dat is uitgewerkt met onder ander honingvelden en een plukroute.
De Vlinderstichting heeft vanuit haar project Idylle bijgedragen aan het inzaaien van de bloemrijke plekken zodat er ruimte komt voor vlinders en bijen. Er zijn inheemse bloemen gezaaid en struiken geplant die thuis horen in deze omgeving en die zich blijvend op het terrein kunnen vestigen. Het gaat bijvoorbeeld om soorten als duizendblad, wilde peen en reigersbekje. Die leveren natuurlijk nectar en stuifmeel, maar een aantal zijn ook de waardplant van bepaalde vlindersoorten. Zo functioneren de honingweiden niet alleen als ‘kroeg’, maar kunnen de vlinders zich er ook voortplanten.
Diverse dag- en nachtvlinders worden talrijk aangetroffen, waaronder tientallen rupsen van de zeldzame kuifvlinder. Daarnaast worden in het gebied diverse vogelsoorten aangetroffen. Zo hebben in het voorjaar van 2014 onder ander kieviten, scholeksters en patrijzen succesvol hun jongen in het gebied groot kunnen

Heem-partner: Van Helvoirt Groenprojecten
Project: Soet op Suyt
Doel van het project: Tijdelijke natuurontwikkeling op braakliggend terreinen
Oppervlakte: 380 are
Datum van aanleg: voorjaar 2013

 

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”