Project landschapspark Moerenburg in Tilburg

Natuurlijke Vegetaties

Het landschapspark Moerenburg ligt ten zuidoosten van de gemeente Tilburg.
Moerenburg zal gaan fungeren als een van de toegangspoorten van het Groene Woud. Dit is een Nationaal Landschap met een natuurkern van 7.500 hectare, dat ligt tussen Eindhoven, Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Ter stimulering van de biodiversiteit zijn op drie plaatsen rijk bloeiende kruidenmengsels ingezaaid. Naast het stimuleren van de biodiversiteit moet het mengsel ook de recreatieve waarde van het gebied verder verhogen.

Heem-partner: Van Helvoirt Groenprojecten
Project: rijk bloeiende stroken in landschapspark Moerenburg
Doel van het project: stimuleren van de biodiversiteit in het kleinschalige natuur- en cultuurlandschap Moerenburg
Oppervlakte: 78 are
Datum van aanleg: najaar 2010

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”