Particulier in Wekerom

Natuurlijke Vegetaties

Bij dit project is een voormalig maisland omgevormd tot een natuurlijke, gebiedseigen vegetatie. Kenmerkend gedurende de lange periode is de aanpassing van de vegetatie aan de voedingstoestand van de bodem. De biomassa neemt gestaagt af en de soortenrijkdom neemt toe. Hier en daar komt heide tot ontwikkeling.

Heem-partner: Van Ginkel Veenendaal BV
Het project: kruidenvegetatie op voormalig maisland
Opdrachtgever: particulier
Doel van het project: het terugbrengen van een natuurlijke vegetatie op een voormalig maisland
Oppervlakte: 500 are
Datum van aanleg: eind 1996

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”