Ontwikkeling Heem-vegetatie Zuidlaarderveen

Natuurlijke Vegetaties

Een deel van de gemeente Tynaarlo is onderdeel van het Nationale landschap
de ‘Drentsche Aa’, dat doorloopt tot in de provincie Groningen. De twintig Nationale landschappen in Nederland zijn gebieden met ‘internationaal zeldzame of unieke en nationaal kenmerkende landschapskwaliteiten en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten.’ Het uitgangspunt voor het ruimtelijke beleid voor de Nationale landschappen is ‘behoud door ontwikkeling’. De Nationale landschappen moeten zich sociaal-economisch kunnen ontwikkelen, terwijl de bijzondere landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten worden behouden of versterkt. Tijdens de uitvoering is eerst de toplaag verwijderd om het verschralingproces te versnellen. Gezien de natte omstandigheden zijn de zaaiwerkzaamheden uitgesteld naar het vroege voorjaar van 2008. Ondanks dit tijdstip van zaaien, heeft dit toch geresulteerd in een goed resultaat. De jaren hierna heeft het project zich ontplooid tot een gebied waar mensen, dieren en planten in harmonie kunnen leven, waaruit blijkt dat het concept Heem een waardevolle toevoeging is voor onze omgeving. Momenteel is dit project ten einde gelopen. Na 3 jaar intensief beheer en monitoren is het beoogde resultaat bereikt.

Heem-partner: Groenvoorziening A.J. van der Werf  BV
Project: ontwikkeling van Heem-vegetatie in nieuwe woonwijk Zuidlaarderveen
Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo
Doel van het project: ontwikkelen van een natuurlijke vegetatie, die bijdraagt aan een duurzame leefomgeving en biodiversiteit
Oppervlakte: 3000 m2 zanderige grond
Datum van aanleg: begin 2008

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”