Ontmoetingstuin De Lijte Ureterp

Natuurlijke Vegetaties

Oud & jong kunnen nu gebruiken maken van de ontmoetingstuin bij De Lijte. De kleurrijke tuin waarin heerlijk gezeten kan worden, maar natuurlijk kun je er ook in bewegen. Gebruik makend van de speeltoestellen, voor oud & jong.
In de tuin is vooral gekozen voor duurzaamheid en voor beplanting met veel biodiversiteit waarin dier en plant zich kunnen vinden. Rondom de vijver is een inheems bloemenmengsel ingezaaid dat nu al veel bloei en variatie geeft. Als beplanting is er voor gekozen herkenbare soorten van vroeger te gebruiken.
Het project behaalde een derde prijs bij de verkiezing Heemproject van het jaar 2014

Een project dat met een lange adem tot stand is gekomen, in samenwerking met veel partners die samen ook betrokken blijven bij het beheer. Het gaat om de transformatie van een kaal grasveld tussen niet speciaal spectaculaire architectuur tot een aangename plek voor buurtkinderen en inwoners van een zorgcentrum. Speciale eis was de inpassing van een zogenaamde pingo-ruine (kleine poel met bijzondere geologische ontstaansgeschiedenis). Het ‘eindbeeld’ is een heerlijke plek met een natuurspeelplek en verfijnd reliëf waardoor een grote soortenrijkdom tot bloei komt. Aldus de jury

Lees meer

Heem-partner: Verhoeve Groen bv
Project: Ontmoetingstuin De Lijte Ureterp
Architect: Verhoeve Groen
De opdrachtgever: ZuidOostZorg
Oppervlakte: 350 m2
Datum van aanleg: 2013

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”