Nieuwbouwwijk Helpermaar Groningen

Natuurlijke Vegetaties

Op het voormalige terrein van het Martiniziekenhuis is een nieuwe woonwijk gerealiseerd, te weten Helpermaar. De Woonwijk ligt op het snijvlak van de Hondsrug en het lager gelegen poldergebied. De Hondsrug is een dekzandrug in Drenthe en Groningen en maakt deel uit van een groter geheel van zandruggen en stroomdalen. Samen wordt dit het Hondsrugsysteem genoemd.

In overleg met de gemeente Groningen en de bewoners werd besloten om het talud gelegen aan de Belcamposingelte te voorzien van een kruidenrijke vegetatie. Het doel was een meer natuurlijke en kindvriendelijke omgeving. Voor de samenstelling van het mengsel is gezocht naar soorten die er van nature voorkomen. Daarbij is gekeken naar de bodem, voedingstoestand van de bodem en naar het kalk- en vochtgehalte. Als referentie is niet alleen gekeken naar het floradistrict, maar ook naar het uurhok waarbinnen het project zich bevindt. Momenteel is het beheer in handen van de gemeente Groningen.

Heempartner: Van der Werf
Project: Nieuwbouwwijk Helpermaar Groningen
Opdrachtgever: MACG/Volker Wessels/Gemeente Groningen
Doel van het project: Natuurvriendelijke inrichting van de wijk
Oppervlakte: 600 m2 talud
Datum van aanleg: voorjaar 2011

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”