Particulier te Maren-Kessel

Natuurlijke Vegetaties

Voorkomende soorten zijn (onder andere) Bolderik, Gele ganzenbloem, Gewone margriet, Grote hardvrucht, Knoopkruid, Wilde Cichorei en er is spontane ontwikkeling van Kale jonker.
Het project trekt veel insecten, waaronder Grote groene sabelsprinkhaan, Veldsprinkhaan, Aardhommel, Akkerhommel, Boshommel, Steenhommel, Blinde bij, Rozenkever, Zuringhaantje en Kleine vos

Heem-partner: Jonkers Hoveniers
Project: voormalige manegebak in achtertuin op zware kleigrond langs de Maas
Architect: Puur Groen, Vught
Opdrachtgever: particulier te Maren-Kessel
Doel van het project: vorming van een natuurlijke overgang naar het landschap, als onderdeel van een totale tuinrenovatie en -aanleg.
Oppervlakte: 19,25 are
Datum van aanleg: december 2006, eind 2009 is het project opgeleverd

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”