Inmarsat Burum

Natuurlijke Vegetaties

Op het grondstation voor satellietcommunicatie van Inmarsat in het Friese Burum is een saai grasveld omgevormd in een bloeiende kruidenvegetatie. Het groen op het grondstation is sinds de eerste aanleg in de jaren 70 traditioneel aangelegd met intensief gemaaide gazons en boomsingels die jaarlijks worden opgesnoeid. Om de biodiversiteit op het terrein te bevorderen is een deel van het groen omgevormd naar een bloeiende kruidenvegetatie met boomsingels waarbij ruimte is voor de ontwikkeling van geleidelijke bosranden. Dus van kruidenvegetatie via een zoom en mantelzone naar de boomvormers.

Heem-partner: Verhoeve Groen
Project: kruidenvegetatie Inmarsat Burum
Opdrachtgever: Inmarsat
Oppervlakte: 80 are
Datum van aanleg: voorjaar 2013

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”