Project

Hortus Populus

Foto's van dit project:

Stichting Duurzaam Bodegraven Reeuwijk houdt zich bezig met allerlei duurzame initiatieven. Één van die initiatieven is de Hortus Populus, een multifunctionele tuin voor inwoners en bedrijven van Bodegraven en Reeuwijk. Het is een ‘dorpsmoestuin’ waar ruimte is voor duurzame voedselproductie, maar de Hortus Populus heeft ook een educatieve en sociale functie.

In de boomgaard van de Hortus Populus is ook een Heemmengsel ingezaaid met een meerjarig Heem-kruidenmengsel. Het mengsel gaat om gebiedseigen soorten die kenmerkend zijn voor het floradistrict laagveendistrict. De ontwikkeling van de vegetatie wordt het komende jaar gemonitord. Hierbij zijn vrijwilligers en kinderen van harte welkom om mee te gaan om te kijken hoe het gaat met de ontwikkeling van de kruidenrijke vegetaties in ‘hun’ dorpsmoestuin!

Voor meer informatie kan kijk op de website van Stichting Duurzaam Bodegraven Reeuwijk.