Heem-vegetatie in woonwijk Oosterheem

Natuurlijke Vegetaties

Bij dit project is van bermen en natte oevers de toplaag verwijderd om een goede uitgangssituatie te vormen. Na bewerking zijn de bermen ingezaaid met als doel
een natuurlijke, gebiedseigen vegetatie te laten ontwikkelen. Gedurende het
eerste jaar is tijdens de monitoring gebleken dat er door de aanwezige ondergrond bij gelijke bewerking toch verschillende vegetaties ontwikkelen. Nu heeft de vegetatie tijd nodig om zich te kunnen ontwikkelen.

Heem-partner: Hoek Hoveniers
Het project: Heem-vegetatie in nieuwe woonwijk Oosterheem
Opdrachtgever : Gemeente Zoetermeer
Doel van het project : ontwikkelen van een natuurlijke vegetatie die bijdraagt aan een
duurzame leefomgeving en meer biodiversiteit
Oppervlakte: 252 are droge berm en 94 are natte oevers
Datum van aanleg: begin 2010

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”