Projecten gemeente Franekeradeel

Natuurlijke Vegetaties

Op een drietal locaties in Franeker en Tzummarum zijn saaie grasvelden omgetoverd tot rijk bloeiende stroken.
De zware kleigrond is eerst met een rotorkopeg losgemaakt, waarna een Heem-mengsel is ingezaaid. Het eerste jaar ontstond er al een fraai bloeiende vegetatie die erg gewaardeerd werd door bewoners van de omliggende huizen. Al met al een goed bewijs dat Heem-mengsels het ook op zware kleigronden goed doen.

Heem-partner: Verhoeve Groen
Project: Heem-projecten gemeente Franekeradeel
Doel van het project: versterken van de natuurbeleving in de woonomgeving met behulp van rijk bloeiende stroken
Oppervlakte: 46 are
Datum van aanleg: najaar 2009

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”