Bloemen in de strijd tegen engerlingen op Golfbaan Toxandria

Natuurlijke Vegetaties

De eentonige inrichting van een golfbaan is van invloed op het ecologisch evenwicht. Er is een sterke toename van larven van bladsprietkevers (engerlingen) en langpootmuggen (emelten). De schade die door deze larven ontstaat bestaat uit vraatschade aan de grassen en graafschade van bijvoorbeeld kraaien, die de engerlingen eten. Naast vogels bestaan de natuurlijke vijanden van engerlingen uit enkele soorten dolkwespen en sluipvliegen. In de praktijk blijkt dat voor deze soorten gedurende het groeiseizoen te weinig bloeiende planten aanwezig zijn. De nectar en het stuifmeel van de bloemen leveren de broodnodige energie en eiwitten.
In het voorjaar van 2011 heeft Van Helvoirt Groenprojecten op diverse plaatsen op Golfbaan Toxandria een Heem-mengsel ingezaaid, waarbij de samenstelling van het mengsel is afgestemd op de belangrijkste waardplanten van de dolkwespen en sluipvliegen.

Heem-partner: Van Helvoirt Groenprojecten
Project: rijk bloeiende stroken op en langs Golfbaan Toxandria te Molenschot
Doel van het project: natuurlijke bestrijding van engerlingen en emelten
Oppervlakte: 22,5 are
Datum van aanleg: voorjaar 2011

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”