De Groene Long Beek en Donk.

Natuurlijke Vegetaties

Gelegen tussen de twee kernen, nl. Donk en Beek, is een buurtpark gelegen in een beekdal. Dit waterrijk gebiedje is aangekleed met grote bomen, bosplantsoen en gazon. Allen met harde, niet natuurlijke overgangen. Om hier de natuurlijke potenties meer te benutten, is in overleg met de gem. Laarbeek, een inrichtingsplan opgesteld met als doel meer variatie in het park te brengen en daarmee een meer natuurlijke uitstraling te geven. Middels inzaaien van Heem en overgangszônes met inheemse heesters in te planten, is hier in februari 2013 vorm aan gegeven.

Punten van aandacht hierbij waren:

  • belangrijk hondenuitlaatgebied.
  • moeilijk maaibaar door hoge grondwaterstand.
  • intensief gebruik groot water als visvijver.
  • grazende ganzen en eenden.
  • regulier onderhoud door derden.

Jonkers heeft hier een 3-jarig onderhoudscontract om de Heemvakken onder garantie tot een stabiele vegetatie te laten ontwikkelen.

Heempartner: Jonkers
Project: De Groene Long
Opdrachtgever: Gemeente Laarbeek
Doel van het project: vergroten natuurlijke potentie van het gebied en aantrekkelijker maken voor de buurtbewoners.
Oppervlakte: 32,55 are (Heem)
Datum van aanleg: februari 2013.

 

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”