Aykemaheerd Grijpskerk

Natuurlijke Vegetaties

Voorkomende soorten zijn (onder andere) Beemdkroon, Gewone margriet, Grote Kaardebol, Wilde cichorei, Zwanenbloem

Heem-partner: Groenvoorziening A.J. van der Werf BV
Project: Aykemaheerd Grijpskerk
Architect: Gemeente Zuidhorn
Opdrachtgever: Gemeente Zuidhorn
Doel van het project: een natuurlijke oevervegetatie aan de rand van Grijpskerk, dienend als overgang naar het landschap
Oppervlakte: 1500 m2
Datum van aanleg: december 2006, eind 2009 is het project opgeleverd

Delen:
Roel ter Horst

ir. R.J. ter Horst

-

manager en loco-secretaris Gemeente Scherpenzeel

“Heem geeft een antwoord op één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd: behoud en herstel van biodiversiteit.”

Corné van Oort

-

Verhoeve Groen

“Verhoeve Groen heeft de keuze voor Heem gemaakt omdat we de biodiversiteit willen stimuleren. Waarin de bijzondere inheemse planten en insecten weer een plek krijgen in de natuur van Nederland.”