Tijdelijke natuur

openbare omgeving

Foto's:

Tijdelijke natuur: een kans voor (uw) gemeenschap en de natuur

Veel woonwijken in Nederland moeten het stellen zonder (of met weinig) natuur of recreatieruimte. Dat is jammer en onnodig, omdat er in deze wijken ook vaak terreinen braak liggen. Uitgestelde woningbouwprojecten leiden soms tot enorme braakliggende vlakten. De eigenaar van de grond houdt het terrein braak om te voorkomen dat er zich beschermde plant- en diersoorten vestigen, wat hem in aanraking brengt met de Flora- en faunawet wanneer hij wil gaan bouwen. Dit leidt tot onbegaanbare en onooglijke vlaktes.

Tijdelijke natuur is de oplossing om zowel het gemis aan natuur als het gemis aan recreatieruimte op te lossen. Dankzij de ontheffing Tijdelijke Natuur kunnen zich op deze braakliggende terreinen voor een afgesproken periode beschermde vegetaties en diersoorten vestigen. Deze periode kan desgewenst eerder stopgezet of juist verlengd worden. Zo kunnen braakliggende stukken grond veranderen in kleurrijke terreinen met veel natuur en gelegenheid tot recreatie voor de hele woonwijk.

Heem kan voor u het hele proces verzorgen: van het aanvragen van de ontheffing tot en met de realisatie, creatie en uiteindelijke opruiming van de tijdelijke natuur. Ook kunt u Heem inschakelen voor overleg met publieke of zakelijke partijen om de mogelijkheden van tijdelijke natuur in uw wijk aan te kaarten.

Heem kent een unieke samenwerking met hoveniers en adviesbureaus. Met deze partners kunnen we al uw zorgen op dit gebied uit handen nemen, van het aanvragen van een ontheffing en het inrichten van het terrein tot en met het weer bouwrijp maken en de eventuele verplaatsing van beschermde soorten, inclusief de bijbehorende communicatie.

30/03/2015

Is de regeling Tijdelijke Natuur ook interessant voor de openbare ruimte?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.