Bij Heem hadden we sterk de behoefte aan een grotere diversiteit in substraten. Immers, de bodem is ook niet overal hetzelfde! Met name een onderscheid tussen kalkrijke en kalkarme varianten zou wenselijk zijn.
In samenwerking met onder ander Optigroen hebben we een Heemsubstraat ontwikkeld. Hierdoor kunnen we voor een beter afgestemde begroeiing kiezen!
Het substraat is dusdanig samengesteld dat inheemse vegetatietypen zich optimaal kunnen ontwikkelen als de lokale bodem niet kan worden ingezet.
Door het substraat aan te passen aan de lokale omstandigheden wordt een streekeigen beeld gecreëerd.

Om het leefklimaat in de stedelijke omgeving te verbeteren wordt steeds meer gezocht naar natuurlijke oplossingen. Door daken te voorzien van inheemse vegetatietypen, in plaats van het ‘standaard’ Sedum, geven we de natuur in het stedelijk gebied een kans en optimaliseren we ons leefklimaat.
Natuursubtraat is niet alleen goed toepasbaar op daken, maar ook een prima alternatief voor locaties met een slechte grondkwaliteit of plaatsen waar nieuwe grond moet worden aangevoerd.
Eén van de grote voordelen van het natuursubstraat is dat het vrij van onkruidzaden is. Hierdoor kan de gewenste begroeiing zich zonder concurrentie optimaal ontwikkelen. Dit geeft niet alleen een fraaier beeld, maar scheelt ook aanmerkelijk in de onderhoudskosten.
Wilt u hierover meer weten?

Neem gerust contact op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.

 

 

 

Een vraag aan Heem?

Neem contact op met Gert-Jan

Gerelateerde projecten

Landelijke dekking van partners